Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Kentsel Dönüşüm ve İmar Gayrimenkul
  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
  • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
  • Satış Vaadi Sözleşmesi
  • İzaleyi Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi)
  • Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar
  • Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri
  • Mimari Proje Düzenleme Sözleşmeleri
  • Kira Sözleşmeleri
  • Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimleri