Makaleler

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Hükümsüzlüğü

556 sayılı KHK, 10 Ocak 2017 tarihinde yerini 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa bırakmıştır. Ancak 556 sayılı KHK'nın uzun bir süre daha uygulamada yerini koruması beklenmektedir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Zinaya dayalı boşanma davaları özel boşanma nedeni olup, uygulamada da sıklıkla karşılaştığımız bir boşanma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Zina nedeniyle boşanma davalarında davanın nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi fer'ilerinden ziyade, aldatan eşin katılma payı alacağının ortadan kalkması veya bu alacak hakkında hakimin takdir yetkisine göre azalmaya gidilmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle zinaya dayalı boşanma davalarının en başından itibaren titizlikle takip edilmesi son derece önemlidir.

Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Arabuluculuk

Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olan Arabuluculuk

Arabuluculuk müessesesi hayatımıza yeni girmiş olsa da diğer birçok ülkede uzun yıllar alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak varlığını sürdürmektedir. Arabulucuya başvuru, Türk Hukukunda şimdilik yalnızca İş Hukukuna dair uyuşmazlıklar için dava şartı olsa da ümidimiz bu müessesenin diğer tüm hukuk uyuşmazlıklarında da birer dava şartı haline gelmesidir.