Makaleler

Enerji Kimlik Belgesi

Bina Enerji Kimlik Belgesi

 

            5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği binalarda enerji israfını önlemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak adına binalar için enerji kimlik belgesi temin edilme zorunluluğu getirilmiştir. Enerji kimlik belgesi, günümüzde tıpkı beyaz eşyalarda da olduğu gibi binalarda enerji tasarrufunu garanti eden ve bu kriterlere göre binaları A’dan G’ye sınıflara ayıran belgedir. Bu belge ile tüketiciler satın alacağı binanın ne kadar enerji tasarrufu sağladığını, enerjiyi ne kadar verimli kullandığını önceden öğrenebilme fırsatına sahip olacaktır.  

Mevzuata göre 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar ise mevcut bina olarak nitelendirilecektir. Kanun gereği Ocak 2011 yılı itibariyle inşa edilmiş binalar için enerji kimlik belgesi alınması zorunlu hale getirilmiş ve bu belge olmadan yapı kullanma izin belgesi alınmasının önüne geçilmiştir. Ocak 2011 yılından önce inşa edilmiş mevcut binalar ise en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi temin etmek zorundadır. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmalık Firmalarından talep edilmektedir. Enerji kimlik belgesi, verildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle geçerliliğini koruyacaktır.

Bina enerji kimlik belgesi temin edebilmek için mevcut binalarda (Ocak 2011 öncesi inşa edilen) mantolama, yalıtım gibi işlemlerin yapılmasının zorunlu olup olmadığı son günlerde tarafımıza gelen sorular arasında sıkça yer almaktadır. Özellikle apartman ve sitelerde yaşayan malikler olağanüstü genel kurula giderek mevcut binalarda mantolama ve yalıtım yapılması şeklinde kararlar almakta ve bunun için ciddi miktarlarda paralar sarf etmektedirler. Önemle belirtmek isteriz ki mevcut binalara enerji kimlik belgesi alınması için binalarda mantolama, yalıtım gibi herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmasına gerek yoktur. Mevcut binalar için bu belgenin düzenlenmesi, kesinlikle yalıtım veya mantolama yapılmasına bağlı değildir. Enerji kimlik belgesinde gösterilen bina enerji performansı yeni binalarda (Ocak 2011 sonrası inşa edilen binalar) en az C sınıfında olması gerekirken mevcut binalar için A’dan G’ye herhangi bir sınıfta olması yeterli görülmektedir. Bu sebeple yanlış bilinenin aksine, mevcut binalarda enerji kimlik belgesi alınması için mantolama veya yalıtım yapılması yasal bir zorunluluk değildir. Binanın A’dan G’ye herhangi bir sınıfa sokulması yeterlidir.  

Yönetmeliğin 25. Maddesinin 15. Fıkrası uyarınca binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. Bu suretle bir taşınmazı satın alan veya kiralayan kimseler binalarının enerji performans sınıfını bilecek ve yüksek enerji performansı olan binalarda enerjiye ayrılan bütçe de azalacağından bu binalar daha çok tercih sebebi olacaktır.

Son olarak, bina maliklerinin veya yöneticilerin 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesi almaları gerekmekte olup, bu tarihten sonra bina alım satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesinin ibraz edilmesinin zorunlu hale geleceğini önemle okuyucularımıza hatırlatırız.