Sözleşmeler Hukuku

Hukukumuzdaki en büyük ihtiyaç ve olması gereken en temel yaklaşım, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce, doğabilecek uyuşmazlıklar için önleyici tedbirler almaktır. 'Önleyici hukuk' olarak da tanımlayabileceğimiz bu kavram hayatımızın her aşamasında sözleşmeler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı öngörüp, hukuki riskleri en aza indirmeyi sağlayacak sözleşmeler düzenleyerek, ihtilafların mahkeme aşamasına gelmeden en az maliyetle çözümünü sağlayabilmek mümkündür. Büromuz aşağıda belirtilen sözleşme türleriyle sınırlı kalmamak üzere gerekli tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır. 

  • Şirket Kuruluş Sözleşmeleri
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
  • Menkul Satış Sözleşmeleri
  • Hizmet Alım Sözleşmeleri
  • Alt İşverenlik Sözleşmeleri
  • Marka Lisans Sözleşmeleri