Vergi Hukuku

Avukatlık Büromuz, Vergi Hukuku alanında konusunda uzman mali müşavirlerle sürekli işbirliği içerisinde olup, güncel gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Vergi Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

  • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve benzer diğer vergilerle ilgili idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması
  • Vergi Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Hukuki Danışmanlık 
  • Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye'de Bulunan Gayrimenkullerine İlişkin Vergisel Takipleri